Viab Högtrycksteknik

Unika tvättar - skräddarsydda för era behov

Om Oss

När delarna är starka – är metoden stark

VIAB-metoden för rengöring är beprövad sedan 45  år tillbaka ute i det praktiska arbetslivet! VIABs högtrycksrengöring och vattenbearbetning har funnits på marknaden sen 1971. Det finns idag skräddarsydda VIAB-utrustningar och arbetsmetoder utprovade för många olika branscher, t ex fordonsverkstäder, biltvättanläggningar, serviceanläggningar, kärnkraftverk, processindustri, storkök och livsmedelsindustri. Vi bygger VIAB-metoden på fyra starka kort:

Tjänster

Spetskunskap inom högtryck

Våra högtryckstekniker klarar hela biten. Från kunskap och maskiner till rengöringsmedel och service. Du har bara en servicepartner att tala om oavsett problem.

man högtryckstvättar maskin

Service

Individuell personlig service

Personlig service med överenskomna intervaller – ger mindre slitage på maskiner, lägre förbrukning av rengöringsmedel, lägre vattenförbrukning och lägre lager/leveranskostnader.

man högtryckstvättar tak